Home » Video oyunları ve eğitimin geleceği

Video oyunları ve eğitimin geleceği

Video oyunları ve eğitimin geleceği

Çocukların ilgisini çekmek için video oyunları gibi modern ve etkileşimli yöntemlere okul eğitimi geliştirmenin zamanı geldi.

Eğitici oyunların çocukların gelişiminde pozitif etkiler sağladığı bir gerçek. Eğlenceli uygulamalarla verilen eğitim, çocukların daha kolay öğrenmesini ve bildiklerini unutmamasını sağlar. Çocuklar oyun oynayarak sosyalleşmemerak ve yaratıcılık becerilerini daha hızlı geliştirirler.

Çocuklar çoğu zaman eğitici oyunların sıkıcı olabileceğini düşünebilir. Bu nedenle video oyunları onlar için harika bir alternatiftir.    Modern ve eğlenceli görünen platformlarda çocuklar, video oyununda oynamayı bir görev olarak değil, yapılacak eğlenceli bir aktivite olarak gördükleri için dikkatlerini çekiyor ve motive ediyor. Bu sayede eğlenerek öğreniyorlar.

Video oyunları ve eğitimin geleceği

Yeni teknolojilerin hüküm sürdüğü bir geleceğe hoş geldiniz

Video oyunlarıyla öğrenme yolu, video oyunlarının uzun süredir boş zamanla ilişkilendirilmesi nedeniyle herkesin kabul edemeyeceği bir kavramdır. Ayrıca video oyunları şiddet içeren ve hipnotize edici bir zaman kaybı olarak görüldüğünden, çocuklar ve gençler için olumsuz olarak tanımlanır. Her ne kadar bunların bazı noktalarda doğruluk payı olsa da, genç nesiller giderek daha teknolojik bir çağda dünyaya geliyor ve eğitimin de bu çağa kesinlikle uyum sağlaması gerekiyor.

Video oyunları ile eğitimde uzman bir profösör olan James Paul Gee, video oyunlarının bilinen kitaplar gibi çalışmasın destekliyor. Amerikan yasalarına göre her çocuk eşit öğrenim haklarına sahiptir. Fakar “öğrenim fırsatı bir kitap değildir. Kitaba deneyim katıp katamayacağınızla bağlıdır”. Gee’nin burada bahsettiği deneyim oyundur.

Günümüzde çocuklar bu deneyimi bilgisayarlarından veya telefonlarından almaktadır; Herhangi bir bilgiye ulaşmak istediklerinde, internet erişimlerini kullanarak saniyeler içinde diledikleri elde edebilirler. Geleneksel öğretim yöntemi geçerliliğini yitiriyor ve yeni teknolojilerin sınıflarda yer alması gerekiyor.

Bu araçlar kullanılarak çocukların dikkati ve motivasyonu arttırılabilir, müfredat içerikleri çocuklara daha verimli bir şekilde aktarılabilir. Bu tür becerilere hayatları boyunca her yerde ihtiyaç duyacakları için çocukları dijital bir bakış açısıyla eğitmek önemlidir. Elektronik cihazlar kullanarak e-posta, sosyal medya veya mesajlaşma uygulamalarıyla iletişim, gerçek insanlarla yüz yüze iletişimin önüne geçmiş durumda.

Bu nedenle interneti tanımak ve nasıl kullanılması gerektiğini bilmek güvenliğimiz için kaçınılmaz bir noktaya geldi. Bu aracı doğru ve sorumlu bir şekilde nasıl kullanılacağını bilmek, gelecekte karşımıza çıkacak tehlikelerin farkında olmamızı sağlayacaktır.

Video oyunları bu konuda çok faydalı olabilir

Oynayarak öğrenmek, ders çalışırken çocukların dikkatini çekmek için video oyunlarını kullanmak her zaman olumlu sonuçlar getiren bir numaradır. Bu teknik ilgiyi uyandırır ve öğrenimin iyi vakit geçirerek yapılabileceğini anlamalarını sağlar. Ancak bu durumda çocuk cihazların nasıl kullanılacağını da öğrenir. Yaptıkları işe daha fazla konsantre olarak konsolların nasıl kurulduğunu ve oyunun nasıl başlatıldığını zorluk çekmeden öğrenirler. Ancak günümüzde çocuklar tüm bu teknolojik cihazlara daha alışkın olduklarından, daha duyarlı ve meraklı olacaklardır.

Eğitici oyunlar, eğitime olduğu kadar etkileşime ve görselliğe özen gösterirler. Henüz okuma bilmeyen çocukların dikkatlerini çekerek olabildiğince fazla öğrenmesini sağlamak için bu özellikler kullanılır.  boyama-kitabı veya çevrimiçi-boyama tarzı oyunlar, renkler, şekiller ve resimlerle oynama fırsatı vererek aynı zamanda bu bilgileri kolayca öğrenmelerini sağlar. Çevrimiçi eğitici oyunların en büyük avantajı, çocuklara istedikleri yerde istedikleri zaman oyun oynayabilme olanağını sağlamasıdır. Böylece çocuklar Tablet, bilgisayar veya mobil cihazlarından dilediklerince oynayabilir ve kendilerini geliştirebilirler.

Video oyunları ve eğitimin geleceği

Hiçbir yardım almadan oynayabilecekleri bu oyunlar sayesinde hatalarından ders almayısorunların üstesinden gelmeyikendi kararlarını almayı ve onlara sunulan seçenekleri değerlendirmeyi öğrenecekler. Video oyunlarında yapılması gerekenleri sürekli hatırlamaları gerektiği için oyunlarda yapılan egzersizler sayesinde çocukların hafıza kapasitesi de gelişecek.

“İnsanlar herhangi bir metni veya kelimeyi anlamaya başladıklarında, soyut engeller olmadan anlarlar.    Tam anlamıyla kafalarında o kelimeye ait görseller, aksiyonlar veya tecrübelerini canlandırırlar. İnsanların yaptıkları eylemlerde başarılı olmaları için eyleme geçme sürecini düşünerek gerçekleştirmeleri gerekir. Fakat onlardan, yapacakları herhangi bir eylemin bulunmadığı şeyler düşünmeleri istendiğinde sorucu pek umursamayarak zayıf düşünmektedirler.” diyor James Paul Gee. Edutopia.

Dizayn ile Öğrenim kitabında oyun uzmanlarının verdiği bilgilere göre: Learning Machines gibi iyi video oyunlarında “İşini iyi bilen oyun tasarımcıları, insanların öğrenmesini ve öğrenmekten zevk almasını sağlamak için son derece iyi yöntemler keşfetmişlerdir.”. Gee’ye göre bu durum video oyunlarının klasik eğitim yöntemlerinden çok daha motive edici olmasının nedeni bu olabilir. Bu nedenle okullarda ve sınıflarda yeni yöntemlerin kullanılmaya başlanması gerekmektedir.

Sınıflara ilk adım

Sadece oturup öğretmeni dinlemek yerine, ders yapma ve ders verme aracı olarak video oyunlarının kullanıldığı derslerde, eğlenerek öğrenen öğrencilerin motivasyonunun daha üst seviyede olduğu fark edilmiştir. Oyunlar kullanılarak verilen derslerde kendilerini daha rahat hisseden öğrencilerin hata yapma korkularını yenerek daha fazla katılım gerçekleştirdiği ve dersleri daha fazla sevdiği gözlemlenmiştir. Bu nedenle öğretmenler ve okullar da bu tekniği derslerinde kullanmaya başlamışlardır.

Microsoft dünyaca ünlü video oyunu Minecraft’ı okullara getirmeyi planlıyor. Bu eğitim versiyonu 2011’de oluşturulmuştu: Minecraft Edu, öğretmenlere bu oyunu derslerinde kullanmalarına olanak sağlıyor. Microsoft’un 2014 yılında Minecraft’ı satın almasının ardından 2016 yılında Minecraft Edu uygulamasının okullardaki varlığını arttırmak için çalışmalara başladı. Her öğrenci için yıllık 5 dolarlık bir fiyat koymayı planladılar. Farklı ülkelerde bulunan yaklaşık 7.000 okul, Minecraft Edu uygulamasını derslerde öğrenim aracı olarak kullanmaya başladı. Fakat derslerde kullanılmaya başlanan tek oyun bu değildi.

2013 yılında Shawn Young adında bir fizik öğretmeni, öğrencileriyle beraber eğitim metodu olarak kullanmak için bir rol oyunu geliştirdi. Classcraft , World of Warcraft’ın eğitici bir versiyonu olarak geliştirildi. Bu oyunun genel amacı öğrencilerin derslere dikkatini vermesini sağlayarak daha kolay öğrenmelerini sağlamaktı. Minecraft geometri ve matematik problemlerini çözmek için harika bir oyun olsa da, Classcraft aynı zamanda ekip çalışmasını geliştiriyor ve öğrencilerin katılımını arttırıyordu. Oyun, her öğrencinin farklı bir güç ve yeteneğe sahip olduğu takımlar oluşturmaya dayanıyor: savaşçılar, rahipler ve büyücüler gibi. Yaptıkları eylemlere (sınıftaki davranışları ve puanları gibi) bağlı olarak deneyim puanları (XP) veya can puanı (HP) kazanıyor veya kaybediyorlar. Bu durum takımlarının durumunu da etkiliyor.

Burada en önemli nokta kitapları ve yeni teknolojileri kullanarak daha iyi sonuçlar almak. Yeni nesillerin teknoloji ile daha fazla iç içe olduklarını kabul ederek 24/7 bağlı oldukları cihazları modern metodlarla eğitimleri için kullanmak göz ardı edilmemelidir. Bu nedenle onların dikkatini çekmek ve eğitimlerinde kendilerini daha iyi geliştirmelerini sağlamak için yeni zamana ve yeni isteklere uyum sağlamalıyız.